RODO

Klauzula informacyjna przy rekrutacji na obozy organizowane przez UKS Catholicum Biała Podlaska Administratorem podanych danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Catholicum Biała Podlaska w Białej Podlaskiej Inspektor Ochrony Danych Artur Chomiuk 500240350, Administrator Danych Osobowych Konrad Pietras telefon 668119079 Celem przetwarzania danych jest rekrutacja uczestników obozów narciarskiech Narty Austria 2020 Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia obozów. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Klubu CapeMorris. Administratorem danych w Klubie CapeMorris jest Cezary Obroślak. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji na nasze obozy. -->